Vil bygge unik supervei fra fabrikken til havna: Asfalten skal lade bilene

foto