Brygget øl i hverandres garasjer. Nå danner de nytt selskap