Oppretter ny næringspris – trenger hjelp til nominasjoner