Vil ikke gi nye Skral eksklusiv rett på Groos

foto