foto
HAR KJØPT YRKESSKOLEN: Øystein Gauslå (foran til høyre) og firmaet E. Gauslå & Sønner AS – som han eier sammen med nevøen Trond – har kjøpt den nedlagte yrkesskolen på Skarsbru i Froland sammen med Agder Miljø AS. Sistnevnte en far/sønn-bedrift som eies av Dag Vidar Nesodden (52) og Sondre Lien Nesodden (25) som vi ser foran til venstre. Bak anleggsledelsen hos E Gauslå & Sønner. Fra venstre: Marcel Bekkering, Per Ole Gulbrandsen, John Jensen, Jonny Antonsen, Arnt-Egil Gulbrandsen og Finn Mortensen. Foto: Vidar Fløde

Flytter bedriften hjem til Froland etter 40 år

Maskinentreprenørfirmaet vokste ut av lokalene på Stoa i Arendal, forklarer Øystein Gauslå (67) om årsaken til at han flytter firmaet til hjemkommunen. Sammen med Agder Miljø AS har E. Gauslå & Sønner AS kjøpt den fraflyttede yrkesskolen på Skarsbru i Froland.