Disse japanerne skal hjelpe Morrow til å lage «fremtids-batteriet»

foto