Seks toppsjefer om koronakrisen, oljeprisfallet og kronekursen: – Kan få store konsekvenser på sikt