Finner du feilen på dette bildet? Nå må arkitekten endre skissen