Jakter flere hundre millioner – lokalt selskap vil på børs

foto