Beredskapssjefen i Agder frykter forsyningssvikt av mat og legemidler

foto