Vokser på krigen: Kjempeår for lokal storbedrift

foto