Har brukt 14 år på å gjøre stedet til prisvinnende arbeidsplass