Investerer 50-70 millioner for å forsyne verden med drikkevann

foto