Eventbyrå gikk med rekordoverskudd i et år uten eventer