Raser mot skjenkebevilling: – Skal Lillesand bli en ren sommerby?