Ny firefelts E18 sett fra lufta rett før åpning 2. desember 2019. Foto: Hære Entreprenør/Nye veier

Har vunnet anbud om å anskaffe 350 eiendommer

Rambøll har signert svært verdifulle kontrakter med Nye Veier på E18 og E6, slik at de kan erverve eiendommer.

Kontrakten Rambøll har signert med Nye Veier for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand, innebærer ervervelse av 350 eiendommer i seks ulike kommuner. Det skriver Tvedestrandsposten.

Blant disse kommunene er Tvedestrand og Vegårshei.

- Det betyr at vi skal inngå grunneieravtaler med alle berørte parter, sier Mikal Storhaug, Rambølls avdelingsleder for eiendomsjus, til Tvedestrandsposten.

Han understreker at grunneierne skal ivaretas i hele prosessen, frem til en avtale foreligger.

Verdien på oppdragene på E18 Sørøst og E6 Innlandet over en åtte års periode, er på henholdsvis 73 og 91 millioner kroner.

Det arrangeres flere folkemøter i forbindelse med arbeidet med den nye veien.