PRIS TIL GRIMSTAD: Ordfører Beate Skretting (t.h) mottar prisen fra Agder KS, på vegne av Grimstad kommune. Foto: Grimstad kommune

Grimstad er best på lærlinger

– Denne prisen henger høyt, sier ordfører Beate Skretting.

KS Agder har gitt Grimstad kommune prisen som årets lærlingekommune.

Kommunen har tatt inn tre flere lærlinger i 2020, enn de hadde ved inngangen av året, og har de siste årene utvidet antall lærefag og økt antall lærlinger betraktelig, skriver kommunen i en pressemelding.

– Formidling av lærlinger er særdeles viktig for å motvirke ungt utenforskap på Agder og bidra til aktiv yrkesdeltakelse i de kommende år. Selv om det er et stykke fram til vi når målsettingen våre, så er det gøy at den jobben som gjøres blir lagt merke til, forteller ordfører Beate Skretting.

Les begrunnelsen fra KS i bunnen av saken.

Vanskelig fagområde

Grimstad har sju fagområder hvor de kan ta inn lærlinger i. I 2020 tok kommunen inn blant annet lærlinger innen institusjonskokk – ett fagområde som det er særdeles vanskelig å få formidlet lærlinger til.

– I Grimstad er det mange dyktige ansatte som viser stort engasjement og arbeider målrettet for å til rette legge for inntak av lærlinger og å følge dem godt opp. Det har også over tid vært politisk vilje til å løfte arbeidet med lærlinger, og dette gir nå resultater. Denne prisen henger høyt og det er utrolig stas å kunne ta imot en slik utmerkelse på vegne av kommunen. Det er en fin anerkjennelse av den gode jobben som gjøres, avslutter ordfører Beate Skretting.

Grimstad: Årets lærlingekommune

Begrunnelsen fra KS Agder er som følger:

På promillebarometeret ligger Grimstad kommune, ‰ = 2,28. Kommunen ligger øverst på lista av kommuner med over 20 000 innbyggere, høyere enn 9 kommuner med lavere innbyggertall. Kommunen jobber jevnt over godt med lærlinger og NHO, gjennom sine medlemsbedrifter, har merket seg at kommunen opptrer profesjonelt i samspillet om lærlinger mellom privat og offentlig sektor.

Kommunen har tatt inn tre flere lærlinger i 2020, enn de hadde ved inngangen av året. Kommunen har de siste årene utvidet antall lærefag og økt antall lærlinger betraktelig.

Kommunen er godkjent for sju fagområder som de nå kan ta inn lærlinger i. I 2020 tok kommunen inn blant annet lærlinger innen institusjonskokk – ett fagområde som det er særdeles vanskelig å få formidlet lærlinger til.

Kommunen har ovenfor utdanningsavdelingen i Agder fylkeskommune, vært åpen og imøtekommende ift. situasjonen omkring utplassering av lærlinger som ikke har fått kontrakter i de første rundene og som trenger bistand/tilrettelegging i lærlingeløpet.