BEYOND: Arendals Fossekompani har investert i Beyonds banebrytende batteriteknologi. Her fra batterisenteret deres i Schibstedts gamle trykkeri i Sandnes. Foto: Beyond

Fossekompaniet investerer i batterifabrikk

Arendals Fossekompani investerer i en batterifabrikk i Rogaland, med norsk teknologi.

– Beyonder har en teknologi som kan gi et vesentlig skifte i produksjonen av batterier som ikke er i direkte konkurranse med vanlig batteriproduksjon. Men mer egnet til ferjer på terminalene, til tyngre applikasjoner på energisiden. For en industriell investor som fokuserer på grønn teknologi, er Beyonder et spesielt interessant selskap med sin teknologi som muliggjør det grønne skiftet, sier Morten Henriksen, konserndirektør i Arendals Fossekompani og påtroppende styremedlem i Beyonder.

Selskapet har samlet en emisjon på 125 millioner for å lage en pilotfabrikk i løpet av neste år, der fossekompaniet og Must Invest til sammen går inn med 25 millioner kroner.

Ny type

Stavangerselskapet har utviklet en slags hybridløsning mellom tradisjonelle litiumbatterier og såkalte superkondensatorer. Det gir et batteri som kan lades svært hurtig, tåle mange ladesykluser og er sikrere enn litium-ionbatterier.

Batteriene deres benytter seg av sagflis, som gjøres om til aktivt karbon, og silisium, for å erstatte mer problematiske materialer som kobolt og nikkel.

Over hele verden forskes det på batteriteknologi, og batterier til biler får kanskje mest oppmerksomhet. Men innen stasjonære lagringsbatterier er det ventet en økning i etterspørsel på 122 ganger innen 2040, ser Arendals Fossekompani, med sin eier, Erik Must, et marked de vil inn på.

Planlegger storfabrikk

– Ved å bidra til videre utvikling av batteriteknologi, forsterker vi vår posisjon innen materialteknologi og fornybar energi, sier Morten Henriksen.

Selskapet åpner et batterisenter med forskning og utvikling, laboratorier og produksjonstesting. Den automatiske pilotlinjen vil bli etablert i 2021, og selskapet åpner første separate fullskala kommersielle produksjonsanlegg på et egnet sted i Rogaland, i 2024, og da mener fossekompaniet dagens investering gjør dem bedre posisjonert til å vurdere en opptrapping i batteriinvesteringen.

Flere investorer

Beyonder har fullført en investeringsrunde på 125 millioner kroner. 25 % av den tilførte kapitalen kommer fra eksisterende investorer, og de resterende 75 % av kapitalen er fra nye investorer som Arendals Fossekompani, DSD Investering, Equinor Ventures og Must Invest.

Investeringsrunden vil gjøre det mulig for Beyonder å fortsette utviklingen av en helautomatisk pilotlinje, samt planlegge en fullskala fabrikk.

– Vi er glade og ydmyke over den tilliten investorene viser vår teknologi og vårt team. Dette er profesjonelle og strategisk viktige ressurser både finansielt og industrielt som kan støtte oss og delta i vår videre vekst og utvikling. Det er en bekreftelse av vår strategi og legger grunnlaget for ytterligere utvidelse, innovasjon og global vekst, sier Svein Kvernstuen, grunnlegger og administrerende direktør i Beyonder.