NÆRINGSPRIS: Gard får Arendal kommunes næringspris for 2020. F.v.: Utenriksdirektør Svein Buvik, administrerende direktør Rolf Thore Roppestad og juryleder Vanja Grut (Ap). Foto: Sindre Haugen Mehl

Delte ut Arendals første næringspris: – Kan ikke huske sist jeg ble så rørt

Arendal kommunes næringspris ble delt ut for første gang i bystyret torsdag. Sjøforsikringsselskapet Gard stakk av med den gjeve prisen.

Næringsprisen har som formål å stimulere til nytenking og belønne næringsutvikling i samsvar med FNs bærekraftsmål. Prisen er på 50.000 kroner.

Les også
Oppretter ny næringspris – trenger hjelp til nominasjoner

Gard AS har i over 100 år tilbudt forsikring og assistanse til maritim industri.

– Jeg kan ikke huske sist jeg ble så rørt, sa administrerende direktør Rolf Thore Roppestad i takketalen, da prisen ble delt ut i bystyresalen torsdag.

– Et flaggskip

Ifølge juryen er årets prisvinner et av Arendals flaggskip i næringslivet. I jurybegrunnelsen heter det at selskapet viser at det er mulig å drive en ledende internasjonal virksomhet med base i Arendal og at de setter Sørlandet på kartet. Juryen anser Gard for å være en meget verdig vinner.

Les også
Slik takler gigantbedriftene korona-krisen

– Vi er beæret over å få prisen. Det er stort, og det kan jeg si på vegne av hele organisasjonen. Mye hardt arbeid over mange år ligger bak, sier Roppestad til Agderposten.

Juryen har bestått av leder Vanja Grut (Ap), Thore Karlsen (Hovelista), Morten V. Haakstad (Arendal næringsforening) og Gøril Hannås (UiA).

Nevnte Fuller-Gee og næringssjef Kåre Andersen har vært i sekretariatet.

Hele jurybegrunnelsen

Den aller første næringspris Arendal kommune deler ut, går til en bedrift som på en særskilt måte har markert seg med deres fremragende innsats for næringsutvikling i Arendal.

Bedriften rekrutterer høykompetente medarbeidere på en internasjonal arena som bidrar til at Arendal har arbeidsplasser på et høyt faglig plan.

Ledelsesfilosofien til bedriften er basert på at utvikling i stor grad må komme fra de ansatte, som får økt ansvar og medvirkning i prosesser. Gjennom egne programmer stimulerer selskapet til kunnskapsutvikling hos medarbeiderne sine. Arbeidsplassen er sertifisert som Great Place to Work, som er et bevis på at bedriften oppleves som et godt sted å jobbe.

Bedriften satser på unge talenter og samarbeider både med Universitetet i Agder, Youngship Sørlandet og Trainee Sør for å få en tettere kobling mellom næringsliv og utdanning. I tillegg deler de årlig ut Clas Isacson-stipendet til studenter som skriver om eller studerer temaer som er relatert til shippingindustrien og sjøforsikringsnæringen.

Prisvinneren synes det er viktig å ta ansvar for det som er rundt dem. I flere år har bedriften vært en av hovedsponsorene til Arendalsuka, TEDxArendal og Vitensenteret, som alle er viktige arenaer for kunnskapsdeling, noe som går igjen som et viktig prinsipp i bedriften. Det er på grunn av denne bedriften at vi i dag har en internasjonal skole i Arendal.

Årets prisvinner er flinke til å dele av sin kunnskap. Bedriften har i flere år vært engasjert i Røde Kors, og har inngått partnerskapsavtale med dem på nasjonalt og lokalt nivå. De utveksler kompetanse og Røde Kors deltar selv på flere av bedriftens lederutviklingsprogrammer.

Bedriften deler gjerne sine tanker om samfunnsengasjement med andre, og virker dermed som pådrivere i utvikling av lokalsamfunnet.

Prisvinneren, som er en stor og veletablert bedrift, viser at de tilpasser seg tiden vi lever i. Bærekraftig maritim utvikling er et vesentlig element av bedriftens langsiktige visjon. De tar klimautfordringen på alvor, og en bærekraftig utvikling er en vesentlig del av deres langsiktige visjon. Bedriften er medlem av Global Compact, som er FNs organisasjon for et bærekraftig næringsliv. De bidrar globalt og lokalt gjennom å støtte rederne i arbeidet med å redusere klimautslippene fra bransjen.

Bedriften har en bevisst holdning til egne klimautslipp. De har opprettet en frivillig miljøgruppe som jobber med forslag til bedriftens bærekraftsarbeid. De har blant annet adoptert en strand på Merdø, hvor de ansatte engasjeres i strandopprydding to ganger i året. De har også kommet med forslag til tiltak som kan redusere plastforbruket i bedriften.

Vinneren av Arendal kommunes Næringspris er en kandidat som både anerkjennes og hedres for sin innsats og som Arendal kommune ønsker å vise fram som et forbilde til inspirasjon for de øvrige bedriftene i kommunen.

Skryter av rammeverket

Han sier gode rammeverk fra kommune og fylke gjør det mulig for selskapet å være verdensledende innen sjøforsikring fra Arendal. Gard har om lag 500 ansatte fordelt på flere internasjonale kontor, hvorav cirka 300 sitter i hovedkvarteret i Arendal.

– Blant annet gjør den internasjonale skolen at vi kan lokke til oss eksperter fra hele verden og at de blir værende. Vi har amerikanere og canadiere som har bodd i byen i 20 år, sier Roppestad.

– Betyr mye

Arendal kommune fikk inn mange forslag til vinnere, men endte til slutt opp med tre finalister. De andre nominerte var Henriksen Snekkeri og Arne Smedal.

Ordfører Robert C. Nordli sier til Agderposten at alle de tre finalistene hadde vært verdige vinnere. Han sier videre at Gard betyr mye for både Arendal, Sørlandet og Norge gjennom sin sterke posisjon både nasjonalt og internasjonalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Gard bidrar mye tilbake til oss som kommune, og det er vi svært glade for, sier han.