GJEV KÅRING: Her mottar konsernsjef Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani (t.v.) diplomet for «Årets bedrift» fra regiondirektør Høye Gerhard Høyesen i NHO Agder. Foto: NHO Agder

5 milliarder i omsetning - nå er de kåret til årets bedrift

NHO Agder har foretatt kåringen av «årest bedrift 2020».

Det er Arendals Fossekompani som stikker av med seieren.

– Fossekompaniet er en svært fremtidsrettet virksomhet som nå satser offensivt på mulighetene i det grønne skiftet, sier regiondirektør Høye Høyesen i NHO Agder om begrunnelsen for valget.

Fossekompaniet har de siste årene gjort en rekke suksessfulle oppkjøp som i 2020 sørget for en total omsetning på nær 5 milliarder kroner. Agderposten fortalte senest i desember om selskapets investering i en batterifabrikk i Rogaland.

Arendals Fossekompani

• Arendals Fossekompani (AFK) er et børsnotert investeringsselskap fra 1896 som eier bærekraftige energi-, teknologi- og digitaliseringsselskaper i globale vekstmarkeder.

• AFK er i dag majoritetseier i selskaper med mer enn 2200 ansatte i 27 land. AFK har stolte tradisjoner innen kraftproduksjon, og eier og drifter to vannkraftverk.

• Har vært notert på Oslo Børs siden 1913.

• Selskapet har hovedkontor i Arendal.

• Arendals Fossekompani er en betydelig kraftprodusent som produserer omkring 500 GWh årlig på Bøylefoss og Flatenfoss.

Om Arendals Fossekompani uttales det også at selskapet har vært en viktig bidragsyter for å utvikle regionen, blant annet gjennom investeringer som Bryggebyen og Gullknapp med satsing innen nye områder som droneteknologi.

«I 2020 har Arendals Fossekompani også stått bak børsnoteringen av Volue – et selskap som samler konsernets fremtidsrettede energikompetanse og bygger en industriell plattform for det grønne skiftet» heter det i pressemeldingen.

Les også
Inntektene barbert med 200 millioner kroner

Trekker linjer 100 år tilbake i tid

Konsernsjef Ørjan Svanevik er både glad og stolt over prisen. Den er også en inspirasjon til å videreføre den satsingen Fossekompaniet har lagt grunnlaget for de siste årene, mener han.

– Vi griper nå de samme mulighetene Sam Eyde så for 100 år siden. Vi har unik tilgang til grønn og fornybar energi. Denne ressursen må vi bruke til å utvikle ny industri og nye arbeidsplasser i årene fremover, sier han.

Les også
Prises til 4 milliarder før børslansering

Selskapets strategi fremover er å benytte kraftressursene i utvikling av ny virksomhet og ikke bare drive rent kraftsalg. Samtidig har selskapet et sterkt internasjonalt fokus.

– Gjennom datterselskapene våre er vi godt posisjonert til å ta en viktig rolle i det grønne skiftet som Europa og verden for øvrig står midt oppe i. En rekke store, internasjonale selskaper bruker vår kompetanse og teknologi for å bevege seg i en mer bærekraftig retning. Det byr på enorme muligheter for oss, sier Svanevik i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Helt avgjørende

NHO-direktør Høye Høyesen er imponert over den strategiske satsingen Fossekompaniet nå gjør.

– I NHO er vi svært opptatt av å legge til rette for jobbskaping og vekst også i vår region. Da trenger vi visjonære og handlekraftige miljøer som Arendals Fossekompani. De har skapt verdier for samfunnet helt siden 1896. Slike virksomheter er helt avgjørende om vi skal nå målet om 250.000 nye jobber i privat sektor innen 2030, sier Høyesen.