annonse

Pensjonert lektor: - Ideen om at ein må bruke tvang på unge menneske er inngrodd i skolesystemet

: Illustrasjons (Foto: NTB SCANPIX)

+ Debatt: Heilt sidan gymnastida på 60-talet har eg interessert meg for skolespørsmål. Og i alle desse åra har vi hatt ein kontinuerleg debatt om skolen. Når ein ser på dagens skole og debatten om skolen, så har det ikkje kome fram grunnleggjande ny innsikt i kva som er skolens hovudproblem.annonse