MINNES: Olav Tore Bjornes, her med idrettsstatuetten i 2019. Foto: Jan Kløvstad

Olav Tore Bjornes var der. Alltid.

Olav Tore Bjornes, født 1941, døde 10. november, litt over 80 år gamal.

Olav Tore var ein som alltid var på plass, eit menneske vi alltid kunne stole på. Han var styremedlem i Austre Moland idrettslag samanhengande frå 1961 til 1981, og var leiar av ei eller fleire av gruppene til 1989. Han var leiar i laget i mange år, men likte nok helst best å vere kasserar eller sekretær. Olav Tore Bjornes var aktiv skøyteløpar, skiløpar, orienteringsløpar, løypeleggar i orienteringsløp, løpsleiar, sekretær eller økonomiansvarleg for små og store idrettsarrangement frå dei minste arrangementa i bygda til dei enorme Sørlandsgalopparrangementa på 1970- og 1980-talet.. I mange år sat han også i styret i skøytekretsen og hadde mange oppgåver i orienteringskretsen og skikretsen.

Han såg dei andre i idrettslaget, han såg unge som han likte å gi oppgåver og ansvar. Og han gjorde ingen forskjell. Han var alltid nøye på å få med seg både dei som hadde foreldre som kunne følge opp ungane sine, og dei ungane som trong hjelp frå andre foreldre til skyss til trening og arrangement. Han fryda seg når han kunne sjå unge jenter og gutar i bygda viste seg å vekse med oppgåvene, i idretten og anna lagsarbeid, og i utdanning og yrkesliv.

Det var alltid orden hos Olav Tore. Han var bankmann, grundig og nøye. Rekneskap og protokollar var alltid perfekte. Da historia om laget skulle skrivast, var Olav Tores papir gode å støtte seg til. Å overta ei oppgåve etter Olav Tore Bjornes var alltid trygt.

Seinare i livet var han og kona Wenche, som gjekk bort i fjor, blant berebjelkane i Austre Moland Pensjonistforening, og særleg i turnemnda. Mange er dei som har fått glede av godt planlagte turar. Sjølv gjekk han mange og lange turar, sommar som vinter. Kvar einaste Skjærtorsdag var han på høgste punktet i gamle Moland, på Skrattereidknuten. Han gjekk kjente stiar til barndomsheimen Slottet innanfor Bjornes og Fjærbu, og han gjekk stadig nye stiar. Mange har hatt gleda av å møte Olav Tore Bjornes på skauen, og fått ny kunnskap om gamalt og nytt både om natur og kultur. Han var spesielt opptatt av at barn og unge blei kjent med, og glad i å bruke naturen.

Da Austre Moland idrettslag fylte 75 år i 1993, blei Olav Tore Bjornes utnemnt til æresmedlem. På 100-årsfesten stod han for tilbakeblikket på hundre års viktig lagshistorie.

Vi er djupt takksame for innsatsen hans i over 60 år, og lyser fred over hans gode minne.

Austre Moland ungdoms- og idrettslag

Gunnar Lillevåje

leiar

Sigurd Ledaal og Jan Kløvstad, medlemmer