KREVER HANDLING NÅ: Norsk oljepolitikk kan være i strid med grunnloven. Her er Equinor hovedkvarter på Fornebu. FOTO: NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen

Norsk oljepolitikk kan være i strid med grunnloven

Vi i Besteforeldrenes klimaaksjon, BKA Agder, har stor forventning til at Stortingsvalget 2021 blir et klimavalg. Målet for vår aktivitet fram til valget er at alle politiske partier klart må si hvordan de vil redusere utslipp av klimagasser i neste stortingsperiode, også i vårt fylke, for å nå målene i Parisavtalen.

Første skritt er et brev fra BKA Agder til alle politiske partier i både Vest- og Aust Agder, med kopi til ungdomspartiene.

Besteforeldrenes klimaaksjon krever at de politisk partier lytter til barn og unge og forsvarer deres fremtid. Dagens oljepolitikk forsterker klimakrisa og styrer mot en katastrofal global oppvarming.

Norsk oljepolitikk er i konflikt med klimavitenskap og sentrale målsettinger i Parisavtalen. Med dagens politikk risikerer Norge og verden å passere vippepunkter der global oppvarming blir selvforsterkende og ustoppelig.

Støtt kravene fra klimatreikende - politiske partier må lytte til ungdomspartier!

I 2019 streiket over 70 000 skoleelever i Norge, og vi appelerer til alle politiske partier om å være solidariske med barn og unge og innarbeide kravene fra klimastreikene i sin politikk.

Besteforeldreaksjon har lest gjennom ungdomspartienes program angående klima- og miljøspørsmål og ser at ungdomspartiene i mange tilfeller har mer oppdatert og ansvarlig klima- og miljøpolitikk enn moderpartiene. Ungdomspartiene forstår at klimakrisen er den største utfordringen i vår tid og krever at vi må sette i verk tiltak nå.

Norsk oljepolitikk kan være i strid med § 112 i Grunnloven

Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske staten for åpning av ny oljeboring i Barentshavet gjennon 23. konsesjonsrunde. Besteforeldreaksjonen og Naturvernforbundet er partshjelpere. Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagafen, § 112 i Grunnloven, som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. Klimasøksmålet er anket til Høyesterett og skal behandles i plenum med alle 19 dommerne tilstede. Det skjer bare en gang ca. hvert annet år. Saken er av stor prinsipiell betydning og kan få mye å si for fremtidig klima- og oljepolitikk.

• Kutte 55 prosent av norske klimagassutslipp innen 2030

• Ingen nye letelisenser etter olje og gass

• Bruk av midler fra oljefondet til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet og grønne arbeidsplasser

• Stans tapet av naturmangfold; stopp utbygging av motorveier og store flyplasser

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Sats på kollektivtrafikk, jernbane, elektriske ferjer og el-busser.

Koronakrisen har vist hva vi kan få til sammen. Nå må vi vise samme politiske vilje og dugnadsånd i kampen for klimaet, naturgrunnlaget og fremtiden for kommende generasjoner.

I kampen for klimaet har BKA gått sammen med andre miljøorganisasjoner og flere fagforeninger i alliansen KLIMAVALG 2021.