Å innføre boplikt for å teste om boplikt virker, er ikke lov