Reguleringsplanen virker farget av Jan Fastings tankeeksperiment

foto