Advarsel: Ikke la kommunen bli byggherre for kanalgalskapen