Stolt tradisjon kan kombineres med miljøvennlig og effektiv ferjedrift