Hadde politikerne tjent mindre, så hadde de kanskje forstått alvoret i strømprisene