Kan noen fridager og et nettbrett få sykepleierne til å søke – og bli i jobben – er det flott

foto