For persontransport er det lite forskjell i reisetid mellom en 4-felts og en 2/3-felts vei

foto