Tallene fra privat næringsliv gir grunn til optimisme før julefreden senker seg