Åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

foto