7 av 10 måkearter som hekker i Norge er rødlistet. Her er noen løsninger

foto