Faktafeil i glassheis-debatten gir behov for et tilsvar

foto