Et etisk regelverk på Hove handler ikke om ytringsfrihet

foto