NEI TIL SALTRØD: Høyres ordførerkandidat Linda D. Øygarden vil flytte det planlagte helsehuset på Saltrød i Arendal til Kunnskapshavna i sentrum. Og sparker i gang valgkampen samtidig. Til høyre Geir Fredrik Sissener. Foto: VIDAR FLØDE

Selv om det muligens er enklere enn i de fleste andre land, er det jammen ikke lett å bli gammel i Norge heller.

I et land som dyrker skiløpere, ungdommelig sunnhet og flere barn, er «eldrebølgen» blitt en økonomisk trussel for velferdsstaten.

Slik mange, inkludert oss i pressen, formulerer det, er «eldrebølgen» nærmest en slags tsunami av dårlige hofter og demente hjerner som snart skyller i land, også langs Arendals bredder.

Og det haster å få på plass nye sykehjem.

Nå har Høyre og partiets ordførerkandidat, Linda Dagestad Øygarden, tatt til orde for et prosjekt som høres svært så forlokkende ut.

Denne uken lanserte Høyre planene om å stoppe arbeidet med nytt helsehus på Saltrød og i stedet installere de eldste blant oss i bedre fasiliteter på Kunnskapshavna inn i sentrum.

Det høres jo forlokkende ut. Hvem kan ikke tenke seg å tilbringe sin siste tid her på jorden i gyngestol, med blikket på Galtesund, akkompagnert av måkeskrik og et lite glass sherry til?

Samtidig blåser det ofte friskt inn Galtesund, spesielt vinterstid. Utspillet fra Øygarden bidro også til å blåse i gang valgkampen.

Høyres forslag er et slags valgflesk, synes byens ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) å mene, samtidig som han selv mener at Høyre nå ønsker privatisering.

Selv vil han og Ap stå for fortsatt stø kurs ut Tromøysund, selv om helsehus-prosjektet på Saltrød rammes av stadig dårlige fremdrift og problemer.

Det viser seg nå at tomta på Saltrød er mye vanskelige å bygge på enn først antatt. Mest alvorlig er det at pengene fra Husbanken mangler og at finansieringen er mye mer usikker enn da planene ble vedtatt.

Det går med andre ord «treigt», samtidig som den økonomiske risikoen i prosjektet øker.

Det er ikke de eneste skjærene i sjøen for Aps drøm om helsehus på østkanten: Byens nye kommunedirektør Inger Hegna ser også på det kommende helsehuset med et forfriskende blikk.

Kommunedirektøren har nå bedt om en ny gjennomgang av hele prosjektet.

Akkurat det kom spesielt brått på for Aps gruppeleder i bystyret i Arendal, Atle Svendal, som mente kommunedirektørens forslag rett og slett var respektløst.

Spesielt for innbyggerne (og velgerne) på Saltrød:

Det er dramatisk og respektløst for Saltrøds befolkning. Vi har jobbet med sykehjem og helsehus i fem år. Nå vil de stoppe planen en måned før den er klar, uten at vi kjenner en grundig begrunnelse, uttalte Svendal i bystyresalen etter kommunedirektørens fremlegg.

Og deri ligger kanskje noe av Ap utfordringer i saken.

Det kan være grunn til å lytte, både til kommunedirektør og forslaget om fra Høyre, i et prosjekt som kan gå på million-overskridelser for kommunen.

Men å gjøre noe annet enn å heie på helsehus på Saltrød, er vanskelig for Arbeiderpartiet, som fikk 37,9 prosent av stemmene i Saltrød krets ved forrige kommunevalg.

Helsehus-saken er heller ikke det eneste prosjektet hvor Aps sterke bånd til Arendal øst, gjør det krevende å finne gode økonomiske løsninger.

De fleste kjenner historien om Stuenes. Skolen som kostet 250 millioner kroner å bygge, har de siste årene hatt ni klasserom stående tomme. Men Ap vet at det vil være noe i nærheten av politisk «selvmord» å bygge ned skoler på Eydehavn og i Flosta, for å gjøre driften av Stuenes mer effektiv.

I sum kan prisen for driften av en halvtom skole og store kostnadsoverskridelser for helsehuset koste Arendal dyrt.

Det mest fornuftige, både for bystyret og velgerne i Arendal, er derfor å spørre seg om det å bygge helsehus på Saltrød, er det eneste virkemiddelet som kan bidra til å løfte en fra før hardt prøvet bydel?

De siste månedene har Agderposten skrevet flere sterke reportasjer om eldre som er blitt kasteballer mellom sykehjem, sykehus og egen bolig.

Når jeg er sammen med andre, trenger jeg ikke smertestillende. Jeg vil gjerne ha tilbake aldershjem der eldre kan bo også før de blir veldig syke, fortalte pensjonert lege Øivind Robert Holanger (94) som bor alene, da Agderposten fulgte hans kamp for en verdig alderdom.

Holanger er nok ikke den eneste som opplever at det haster med å få på plass gode løsninger.

Men så var det dette med valgkampen da.