– Hvorfor skal vi reise ut av kommunen for å drive med dette?

foto