Hvis kommunale skoler legges ned, vil trolig private skoletilbud øke