Kjerne­kraft må utredes i Norge – Senter­partiet må ta disku­sjonen