Hvordan skal Arendal sikre innbyggernes rett til å bo i båt?