Det er bystyret selv som har gjort ressurssterke kvinner til «brysomme kvinner»