Agderpostens tabloide overskrifter gir lett et inntrykk av at det går dårlig for mange selvstendig næringsdrivende