Jeg forventer at Ap-ordførerne gjør det ettertrykkelig klart at Nye Veier AS skal bestå