Hvorfor skal de gamle gjemmes vekk i «skauen»?

foto