Ved å fjerne leksene, fratar man elevene muligheten til å utvikle den beste utgaven av seg selv