Derfor er taxiprisene høyere for TT-brukere enn for andre