Høyre både kan og er villige til å styre, lede og prioritere

foto