Hvorfor lar regjeringa bare Sør-Norge betale prisen for å være EUs grønne batteri?