Tilbudet må være utgangspunkt, ikke streker og stusslige navnekompromisser