Det er nesten som Endresen ønsker å kle rollen som en lokal Harald Stanghelle